31/03/2011

(Şimdilik Çözülen) Erişim Sorunu ve 200,000

Blogger / blogspot erişim yasağı nedeniyle Siyah Gri Beyaz'a bir süredir erişilemiyordu. Erişim sorununu zor da olsa çözdüm. Kendi siteme tekrar erişebilmek güzel.

Bugün tekrar Siyah Gri Beyaz'a girdiğimde, ziyaretçi sayacına gözüm takıldı ve hafif bir tebessüm geldi yüzüme: Toplam ziyaretçi sayısı 200,000'i geçmişti.

6 sene önce başladığım Siyah Gri Beyaz'ın mütevazi de olsa bir kitleye hitap ettiğini görmek mutluluk verici.

Okura, ilgisi ve vakti için teşekkür ederim.

28/03/2011

Savaş Uzayı Yönetiminde Modelleme Ve Simülasyon Yazılımlarının Eşgüdümlü Kullanımı

GİRİŞ
Bilişim ve muhabere tekonolojilerindeki gelişmelere paralel olarak, savaş uzayını teşkil eden unsurlar arasındaki etkileşim, çok katmanlı bir nitelik kazanmıştır. Bu çok katmanlı yapının merkezinde ağ odaklı iletişim sistemleri bulunmaktadır. Klasik dikey hiyerarşik yapının yerine, tüm unsurların birbiri ile çift yönlü etkileşimde bulunduğu bu yapı, planlama, sevk ve idare hususlarına yönelik olarak yeni yaklaşım ve metodolojilerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır.

Modelleme ve simülasyon teknolojilerindeki gelişmeler, savaş uzayını teşkil eden tüm unsur ve etkenlerin yüksek hassasiyette modellenmesini mümkün kılmıştır. Bu kabiliyet, harekât planlamasından sistem tedariğine kadar pek çok süreçte kullanılmaya başlanmıştır. Ne var ki, söz konusu unsurların sahip oldukları ana ve alt sistemlerin sayılarının artıp niteliklerinin giderek karmaşıklaşması, anılan sistemlerin benzetiminde de benzer şekilde katmanlı bir yapının oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Başka bir deyişle, bir sistemler sistemi haline gelen savaş uzayının benzetimi, ancak bir simülasyonlar sistemi ile mümkün olmaya başlamıştır.

23/03/2011

Asya Denizaltı Pazarından İki Haber

Tip 206A
Tayland Almanya'nın emekliye ayırdığı Tip 206A denizaltılarından iki adet alıyor. Satış bedeli 220 milyon Dolar; bütçeden pay ayrılmasını müteakip 2012'de sözleşme imzalanacakmış. Taylandlılar 206'dan önce Güney Kore'den Tip 209, Çin'den Tip 039 ve İsveç'ten Gotland alımı için görüşmeler yapmışlar.

Öte yandan Tayland Savunma Bakanlığı'nın Kasım 2007'de açıkladığı 10 yıllık modernizasyon ve tedarik planına göre iki adet AIP dizel elektrik denizaltı için 40 milyar Baht (USD 1,282,000,000) ayrılmıştı.

Bu arada Pakistan, sonuçsuz kalan Almanya'dan üç adet Tip 214 AIP denizaltı alımı yerine Çin'den 6 adet denizaltı alımı için sözleşme görüşmelerine başlamış durumda.

19/03/2011

Brezilya Havacılık Sanayiine Genel Bakış

Önce bölgesel yolcu uçağı projesi ardından da jet eğitim ve savaş uçağı projeleri ile Türk havacılık camiası oldukça heyecanlanmış durumda. Halen yürütülen çok sayıdaki modernizasyon (Yarasa, Arı, Erciyes), üretim (KT-1T) ve geliştirme (Anka, Hürkuş, ATAK) projeleri ile ulusal havacılı sanayiimiz belli bir ivme kazanmış, önemli adımlar atmış durumda. Ne var ki bunlar, bir yolcu uçağı ya da jet savaş uçağı geliştirmek için sadece gerekli altyapıyı hazırlıyor. Havacılık sanayiinin yan sanayi ve KOBİ'lerle desteklenmesi, üniversite ve araştırma kurumları ile de beslenmesi gerekmekte. Bu yüzden de İstanbul Kurtköy'deki İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Eskişehir ve İzmir'deki havacılık kümelenmeleri bu açıdan son derece önemli.

Brezilya ile havacılık alanında işbirliği zaman zaman gündeme geliyor. Daha ziyade Embraer yolcu uçakları ile tanınan bu ülkenin aslında oldukça gelişkin bir havacılık sanayii bulunuyor. Bu önemli ülkenin havacılık alanında faaliyet gösteren şirketleri, üretilen uçaklar ve gündemdeki başlıca askeri havacılık projelerini derledim.

Türkiye'nin havacılık alanındaki mevcut durumu ve heveskâr projelerini göz önünde tutarak incelenmesinde fayda var.

17/03/2011

İkinci Savaş Alanına Hazırlık: Körfez Ülkelerinin Askeri Modernizasyonu

“Her savaş alanının ardında ikinci bir savaş alanı vardır”

Emin er ReyhaniGiriş

2010, ABD ve Avrupalı büyük savunma sanayii şirketlerinin Ortadoğu bölgesinden sorumlu iş geliştirme yöneticileri için oldukça hareketli geçti. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve silahlı kuvvetlerini yeniden kurma sürecindeki Irak geride bıraktığımız sene çok sayıda yüksek bütçeli savunma tedarik programı başlattı. KİK ülkelerinin 2010 yılındaki savunma sistemi siparişlerinin toplamı yaklaşık $68.3 milyar tutarında gerçekleşti ve bu rakamın 2011 yılı içinde $73 milyara çıkması bekleniyor. Sadece Irak’ın, Aralık 2010 itibariyle siparişlerinin toplam tutarı $10 milyar civarında. Bunda, ABD muharip unsurlarının ülkeden çekilmesinin ve artan güvenlik ve istikrar sorunlarının payı yüksek.

KİK ülkelerinin bu alışveriş merakının en başta gelen etkeni kuşkusuz İran. İran’ın nükleer programı ve İsrail’le arasındaki gerginliğin yanısıra, Irak’ın işgâl sonrası dönemde yeniden inşası ve son olarak bölgedeki aşırı İslamcı akımlar ile asimetrik tehditler, bütçelerden silahlanmaya ayrılan payın yüksek kalmasını sağlamakta.

Bölge ülkelerinin savunma ve güvenlik algılarında son dönemde öne çıkan en önemli etken ise, Tunus’ta başlayan halk isyan hareketleri ve iç çatışma tehlikesi olmuş durumda.

2011’in başında Tunus’ta başlayan protestoların, yönetim değişikliği ile sonuçlanması ve ardından dalga dalga tüm Ortadoğu dünyasına yayılan halk hareketleri, önce Mısır’da Hüsnü Mübarek yönetimini devirdi, ardından da diğer Arap ülkelerini etkisi altına aldı: Libya’daki çatışmalar iç savaşa dönüştü, Yemen ve Ürdün gibi ülkelerde geniş çaplı gösteriler düzenlendi. En son olarak da Bahreyn’deki halk gösterileri, kısmî bir Şii – Sünni çatışmasına dönüştü ve en sonunda Suudi Arabistan’ın başını çektiği KİK bünyesindeki Yarımada Kalkanı (Peninsula Shield) kuvvetleri, stratejik önemi haiz tesisleri korumak için 14 Mart’ta ülkeye girdi. KİK’in bu hamlesi, İran’ın şiddetli tepkisini çekti, KİK – İran ilişkileri gerildi.

Öyle görülüyor ki, Irak’taki istikrarsızlık ve İran başta olmak üzere iki ana dış tehdide karşı savunma ve güvenlik işbirliği geliştiren KİK ülkeleri, artık sosyo-ekonomik sıkıntılar altında bunalan halkın isyanı ve muhtemel iç çatışmaların teşkil ettiği iç tehditlere karşı da birlikte hareket etme amacını taşıyor.