30/12/2013

Başlıksız

Eser: "Sadness"
Tang Hai Guo
Zaman, hızı göreceli ama akışı durdurulamaz bir biçimde ilerliyor. Ancak ne kadar acıdır ki, insanın zaman algısı geriye doğru. Zamanın ilerlemiş olduğu hissine, geçmiş zamana bakarak sahip oluyor. Bu bir zayıflık, bakış muhasebeyi içermiyorsa eğer.

İleri dönük hedefler koymak kolay, önemli olan o hedefleri takip edebilmek. Zaman, her 365 günde bir bu muhasebe için bir fırsat sunuyor insanın karşısına. Bir sonraki 365 günde daha uslu durmak yegâne hedefi olabilir (genç) bir insanın ya da ev taksitlerini zamanında ödemek ve işte daha fazla performans göstermek de.

Her yeni yıl, eskiz defterindeki yeni bir sayfa gibi, esas resmin taslaklarının çizileceği. Esas resim nedir? Eskizlerin toplamı belki de. Önemli olan muhasebeyi dürüst yapabilmek, yeni yılda daha güzel eskizler çizebilmek.

2014'ün, Siyah Gri Beyaz okuruna silgiye ihtiyaç duymayacağı eskizler çizme fırsatı vermesini diliyorum.

29/12/2013

Bilgi Harbinin Boyutları - 1: Dakiklik

Bilginin (*) bir silah ya da daha doğru bir ifade ile kuvvet çarpanına dönüşebilmesi, ölçülebilmesi ve ölçeklenebilmesine bağlıdır. Bilgi, sayısı ve tanımı üzerinde genelgeçer bir mutabakat olmayan bir dizi nitelik üzerinden tanımlanır. Bu niteliklerin içeriği ve sayısı, bilginin hangi amaçla kullanılacağı ile de ilişkilidir.

Bilgi Küpü” başlıklı yazıda, bilginin bir silah olarak kullanılabilmesinin, 10 adet boyuta sahip olmasına bağlı olduğundan bahsetmiştim. Bu 10 boyut şunlar idi:

1. Dakiklik (Timeliness)
2. Kesinlik (Accuracy)
3. Alaka (Relevance)
4. Bütünlük (Completeness)
5. Tutarlılık (Coherence)
6. Biçem (Format)
7. Erişilebilirlik (Accessibility)
8. Uyum (Compatilibity)
9. Güvenlik (Security)
10. Geçerlilik (Validity)

Adı geçen bu boyutlar, bilginin niteliğini ya da kalitesini tanımlamak için kullanılan parametrelerden en yaygın olanları. Kullanım amacına bağlı olarak bu sayı artırılabilir, azaltılabilir ya da terimlerin adı değişebilir.

Bilginin bu şekilde çeşitli başlıklar altında incelenmesinin en başta gelen sebebi, niteliğinin (kalitesinin) ölçülebilir bir hale getirilmesi ihtiyacı. Bilgi eğer nitel olarak takip edilebilen bir unsur haline getirilebilirse, paylaşımı, değerlendirilmesi ve üzerinden karar alınması gibi işlemler süreçlere bağlanabilir. Bilginin nitel ölçümü ve takibi, bilgi ihtiyacının saptanması, ihtiyacın karşılanması gibi süreçler için gereklidir. Bilgi, ölçülebilir olduğu sürece artı değer yaratımında kullanılabilir.

Bilginin boyutlarını incelemeye, “dakiklik” kavramı ile başlayalım. Konunun popülerliğine paralel olarak açık kaynaklarda tanım, kavram ve kaynak bolluğu var. O yüzden bu ve takip edecek yazıların amacı tanım oluşturmak ya da teorik çerçeve çizmek değil, Bilgi Harbi ve Ağ Merkezli Muharebe kavramlarını odak noktasına alarak konunun ana hatlarını tespit etmeye çalışmak olacaktır.