31/07/2009

Uygur Türkleri Hakkındaki Bilgi Talebim III

Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Aynen şöyle:

191047, 210505 ve 210069 sayılı bilgi edinme başvurularınız Bakanlığımızca Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

191047 sayılı bilgi edinme başvurunuzun içerik olarak Bakanlığımızın birden fazla biriminin görev alanına girmesi nedeniyle, başvurunuzun Kanunun 16. maddesi ışığında değerlendirme süreci uzamıştır.Başvurunuza konu kişiler hakkında Bakanlığımızca yapılmış basın açıklaması bulunmamaktadır.

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Dışişleri Bakanlığı'na sorduğum 3 sorudan 1'ine yanıt alabildim.

Gelen yanıtta, dier iki sorumla ilgili herhangi bir ifade bulunmuyor. Başvuru sorgulama ekranında ise, "kişiye cevap yazıldı" ibaresi var, yani kağıt üstünde başvurum ile ilgili gerekenin yapılmış olduğu görünüyor. Halbuki 3 sorumdan 2'si yanıtsız bırakılmış.

Yanıt alamadığım sorular şunlar:

1. ABD hükümetinin, söz konusu 17 Uygur Türkü'nün kabul edilmesi için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine herhangi bir başvuru ya da girişiminin olup olmadığı,

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, söz konusu 17 Uygur Türkü'nü misafir etmek için ABD nezdinde herhangi bir başvuru ya da girişiminin olup olmadığı,
Sanırım Dışişleri Bakanlığı'na yeni bir başvuruda bulunmam gerekecek. [*]

Ondan sonra sırada mecliste grubu bulunan siyasi partiler ve konuyla ilgili sivil toplum örgütleri var...
[*] Gönderdim bile:Tarih: 31.07.2009, Başvuru Sayısı: 214912

Sayın Yetkili,

ABD'nin Guantanamo Üssü'ndeki hapishanede tutulan Uygur Türkleri'nin durumu ile ilgili, Bakanlığınız'a, 06.07.2009 tarih ve 191047 numaralı dilekçe ile, internet üzerinden bilgi talebi başvurusunda bulundum.

Bu başvurunun akıbeti ile ilgili müteakiben 210505 ve 210069 numaralı başvuruları gerçekleştirdim.

Söz konusu başvurularım ile ilgili 31.07.2009 tarih ve "191047,210505, 210069 sayılı bilgi edinme başvurularınız" konulu bir e-posta tarafıma ulaşmış durumdır.

Bu e-posta metninde, 191047 numaralı başvurum ile ilgili cevap sürecinin neden uzadığına dair açıklama ve aynı başvurumda bilgi istediğim hususlardan bir adedi ile ilgili açıklama bulunmaktadır.

Ancak söz konusu e-postada, 191047 numaralı başvuruda bilgi talep ettiğim ilk iki hususa dair herhangi bir bilgi, belge ya da açıklama yer almamıştır.

Bu kapsamda,

06.07.2009 tarih ve 191047 numaralı Bilgi Edinme başvuru dilekçemde yer alan,

1. ABD hükümetinin, söz konusu 17 Uygur Türkü'nün kabul edilmesi için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine herhangi bir başvuru ya da girişiminin olup olmadığı,

2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, söz konusu 17 Uygur Türkü'nü misafir etmek için ABD nezdinde herhangi bir başvuru ya da girişiminin olup olmadığı,

hususları ile ilgili bilgi talep etmekteyim.

Gereği için, en derin saygılarımla, arz ederim.

M. Arda MEVLÜTOĞLU

Hiç yorum yok: