27/07/2009

Uygur Türkleri Hakkındaki Bilgi Talebim II

Başvuru Tarihi: 27.07.2009 / Başvuru Sayısı: 210505


Sayın yetkili,

06.07.2009 tarih ve 191047 numaralı dilekçe ile yapmış olduğum bilgi edinme başvurusuna henüz bir yanıt alamamış bulunuyorum.

Söz konusu başvurumun dayanak noktasını teşkil eden 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 11. maddesine göre, talep ettiğim bilgi ve / veya belgeye 15 iş günü içerisinde erişimimin sağlanması, eğer bu mümkün değil ise 30 iş günü içerisinde sağlanacağına dair tarafımın, 15 iş günlük sürenin bitiminden önce bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Başvurumun üzerinden 15 iş gününden fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen, başvuruma herhangi bir geri dönüş gerçekleşmediği gibi, bilgi edinme talebime verilecek cevabın gecikeceğine dair de herhangi bir bilgilendirme gerçekleşmemiştir.

Bu kapsamda,

1. 06.07.2009 tarih ve 191047 numaralı dilekçe ile yapmış olduğum bilgi edinme başvurusunun son durumu,

2. 06.07.2009 tarih ve 191047 numaralı dilekçe ile yapmış olduğum bilgi edinme başvurusuna neden 15 iş günü içerisinde yanıt verilmediği,

3. 06.07.2009 tarih ve 191047 numaralı dilekçe ile yapmış olduğum bilgi edinme başvurusuna ne zaman yanıt verileceği

hususlarında ivedilikle bilgi edinmek istiyorum.

Gereği için ilginize, saygılarımla, arz ederim.

M. Arda MEVLÜTOĞLU

Hiç yorum yok: