Yayınlar ve Makaleler


Follow me on Academia.edu

ORCID ID:
0000-0001-7443-7836
Sunum, Konferans ve Söyleşiler

"Transformation of Defence Technologies", NATO Rapid Deployable Corps-Turkey (NRDC-T), 07.01.2020, İstanbul

"Türkiye"nin Üç Deniz Stratejisi", Savunma Politikaları ve Savunma Sanayii Okuryazarlığı Sertifika Programı, 06.12.2019, Gaziantep

"Dron Tehdidi ve Dronlarla Mücadele", 3. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu, 08.11.2019, İstanbul

"Hava Harbinin Dönüşümü ve Hava Savunma Sistemleri", SETA Savunma Politikaları ve Teknolojileri Yaz Okulu, 24.09.2019, Ankara

"Hava Harbinin Dönüşümü ve Hava Savunma Sistemleri", SETA Savunma Politikaları ve Teknolojileri Yaz Okulu, 10.09.2019, Ankara

"S-400'ler ve Sonrası: Türkiye'yi Neler Bekliyor?", Serhat Güvenç ile birlikte, 23.07.2019, İstanbul

"Savunma ve Havacılık Endüstrisinde Proje Yönetimi", Mühendislik ve Girişimcilik Konferansı, Gazi Üniversitesi, Şubat 2018, Ankara

"İnsansız Hava Araçları", IEEE DETECH Konferansı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Şubat 2018, İzmir

"Savunma Sanayiinin Geleceği", Gelecek Araştırmaları Enstitüsü - BEST Ankara, Ocak 2018, Ankara

"Yeni Savaş Ortamında Teknolojinin Dönüşümü", SETA Güvenlik Araştırmaları Semineri, Kasım 2017, Ankara

"İhtiyaç Belirleme ve Teknolojiyi Kullanma", Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Mayıs 2017, Ankara

"Savunma ve Havacılık Endüstrisinde Proje Yönetimi", İTÜ Savunma Teknolojileri Kulübü, Aralık 2016, İstanbul

"Savunma ve Güvenlik Reformu: Türkiye'nin Vizyonu", SETA Güvenlik Araştırmaları Semineri, Kasım 2016, Ankara

"Geleceğin Savaşları ve Savaşın Geleceği", SETA Güvenlik Araştırmaları Semineri, Nisan 2016, Ankara

"Geleceğin Savaşları ve Savaşın Geleceği", SETA Güvenlik Araştırmaları Semineri, Ekim 2015, Ankara

"Ana Muharebe Tankı Tasarımı", Gazi Üniversitesi Otomotiv Bilim ve Teknoloji Topluluğu, Kasım 2014, Ankara

"ArGe ve İnovasyon: Doğru Bilinen Yanlışlar", Proje Yönetim Derneği, Haziran 2014, Ankara

"Modelleme ve Simülasyon Hakkında", ODTÜ Modelleme ve Simülasyon Topluluğu, Haziran 2014, Ankara

"Simulation - C2 Interoperability: Observations and Solutions", NATO STO Modelling and Simulation Group Çalıştayı, Ağustos 2012, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul

"Havacılıkta Simülasyon Teknolojileri ve Uçuş Simülatörleri", Makina Mühendisleri Odası, Temmuz 2012, Ankara

"Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri", ODTÜ Fizik Topluluğu ArGe Semineri, Mart 2012, ODTÜ, Ankara

"Gelecek Yüzyıl ve Türkiye", Akel M. ve Çağlar E. ile birlikte, Aralık 2011, Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu Çorum

"Görüntü Üreteci Teknolojileri, Modelleme ve Simülasyon Uygulamalarındaki Yerleri", Grafik, Animasyon ve Görüntüleme Kurultayı 2010, Temmuz 2010, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

"Simülasyon Uygulamalarında Sentetik Ortam, 3 Boyutlu Nesne ve Arazi Modelleme Teknolojileri", Grafik, Animasyon ve Görüntüleme Kurultayı 2009, Temmuz 2009, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

"Satellite ToolKit ve Hava - Uzay Mühendisliği Uygulamalarında Kullanımı", Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü, Şubat 2009, İstanbul


Kitap Bölümleri

"Commentary on Assessing the Turkish defense industry: structural issues and major challenges".  içinde, "Defence Industries in the 21st Century", Routledge, (yayına hazırlanıyor - 2021), ISBN: 978-0-367-44453-2

"Uzay Güvenliği Stratejisi" (Sıtkı Egeli ile birlikte). içinde, Ali Karaosmanoğlu, Ersel Aydınlı (ed.), "Strateji Düşüncesi: Kuram, Paradoks, Uygulama", Bilgi Üniversitesi, (yayına hazırlanıyor - 2020)

"Silahlanma". içinde, Mehmet Şahin (ed.), "Ortadoğu: Aktörler, Unsurlar, Sistemler", Kopernik, İstanbul, 2019, ISBN: 978-605-80697-8-7


Raporlar

"Türkiye'nin Askeri Dönüşümü: İdlib ve Libya Örnekleri", ORSAM, Rapor No: 13, Haziran 2020, https://orsam.org.tr/tr/turkiyenin-askeri-donusumu-idlib-ve-libya-ornekleri/

"Doğu Akdeniz’de Yeni Aktör F-35", ORSAM, Bakış No: 87, Mayıs 2019, https://orsam.org.tr/tr/dogu-akdenizde-yeni-aktor-f-35/


"Türkiye’nin Hava Savunma Şemsiyesi ve S-400", Sertaç Canalp Korkmaz ile birlikte, ORSAM, Analiz No: 213, Eylül 2017, https://www.orsam.org.tr/tr/turkiye-nin-hava-savunma-semsiyesi-ve-s-400/

"Türkiye'nin Savunma Reformu: Tespit ve Öneriler", SETA, Analiz No: 164, Ağustos 2016, https://setav.org/assets/uploads/2016/09/20160901200637_turkiyenin-savunma-reformu-pdf1.pdf

"Robotik Teknolojileri Sektör Raporu: Robotik, Otomasyon ve Yapay Zeka", STM, 2015, https://www.stm.com.tr/documents/file/Pdf/9.Robotik%20Teknolojileri_2016-08-03-11-00-47.pdf

"Geleceğin Savaşları: Yakın Gelecekte Muharebe Alanı Nasıl Şekillenecek?", STM, 2015, https://thinktech.stm.com.tr/uploads/raporlar/pdf/1472017132326950_satm_bb_17_0200_sektor_raporlari_geleceksavaslari_260417.pdf


Konferans, Kongre ve Kurultay Bildirileri

"Savaşın Geleceği ve Geleceğin Savaşları", İstanbul Güvenlik Konferansı, Kasım 2017, İstanbul

"Rus Karadeniz Filosu'nun Modernizasyonu ve Kırım'ın İlhakının Karadeniz'deki Askeri Dengeler Üzerine Etkisi", 5. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi, Aralık 2016, Marmara Üniversitesi, İstanbul

"Güvenlik ve Savunma Reformu Sürecinde Türk Savunma Sanayii", İstanbul Güvenlik Konferansı, Kasım 2016, İstanbul

"Doğu Akdeniz'in Yeni Enerji Jeopolitiğinde Bölge Ülkeleri Deniz Güçlerinin Yeri ve Etkisi", Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi, 2014, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli

"Bilgi Harbinde Hakim Konumu Elde Etme ve Korumada Hava Gücünün Etkisi", 3. Ulusal Havacılıkta İleri Teknolojiler Konferansı (HİTEK 2014), Haziran 2014, Hava Harp Okulu, İstanbul

"İnsansız Hava Aracı Görev ve Performans İsterlerinin Tanımlanmasında Simülasyon Teknolojilerinin Kullanımı", VII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Mayıs 2013, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Eskişehir

"Dağıtık Simülasyon ve 3 Boyutlu Görsel Modelleme Teknolojilerinin Hava Trafik Yönetim Eğitiminde Kullanılması", 1. Uluslararası Hava İşletmeciliği Konferansı, Aralık 2012, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara

"Ulusal Havacılık Sanayiinin Gelişiminde Çok Uluslu Projelerin Yeri", VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Mayıs 2011, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Eskişehir

"Introduction to Modeling and Simulation Technologies", Bilkent Universitesi, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü, Temmuz 2009, Ankara

"İnsansız Hava Araçları ve Ağ Merkezli Muharebe Kavramı", V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Mayıs 2009, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, EskişehirHakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

"Commentary on Assessing the Turkish defense industry: structural issues and major challenges." Defence Studies 17.3, 2017, s. 282-294


"Uçuş Eğitiminde Simülatörler", Mühendis ve Makine, Mart 2013, Cilt 54, Sayı 636, s. 17 - 21Yapılan Hakemlikler


IEEE Transactions on CyberneticsÇevrimiçi ve Basılı Makaleler

"S-400’ler Türkiye’nin Savunması İçin Ne İfade Ediyor?", Perspektif Online, 23.06.2020, https://www.perspektif.online/s-400ler-turkiyenin-savunmasi-icin-ne-ifade-ediyor/

"Türk Savunma Sanayiinin Dönüşümü", Perspektif Online, 17.04.2020, https://www.perspektif.online/turk-savunma-sanayiinin-donusumu/

"Bahar Kalkanı Harekatı ve Milli Muharip Uçak Projesi İçin Bazı Dersler", M5, Mart 2020

"Doğu Akdeniz’deki Donanmaların Rekabeti", M5, Şubat 2020

"Hava Tehditlerinin Değişim ve Dönüşümü ile Hava Savunma Şemsiyesi", M5, Aralık 2019

"Rus Hava Kuvvetlerinin Modernizasyonu", M5, Eylül 2019

"Mısır’ın Donanma Modernizasyon Faaliyetleri", M5, Haziran 2019

"Türk Savunma Sanayiinin Güncel Durumu ve Bazı Değerlendirmeler", IDEF 2019 Show Daily, 2019, s. 59, http://idef.com.tr/idef/uploads/reports/daily1-idef19.pdf

"Naval Balance of Power in the Eastern Mediterranean", Defence Turkey, Cilt: 14, Sayı: 95, 2019, https://www.defenceturkey.com/en/content/naval-balance-of-power-in-the-eastern-mediterranean-3634

"Rus Deniz Kuvvetlerinin Modernizasyonu ve Karadeniz Filosu", Dış Politika, Sayı: 6, 2018, s. 175

"Bölgesel Hedefleri Kapsamında Mısır’ın Silahlanma Faaliyetleri", Dış Politika, Sayı: 4, 2018

"Isınan Doğu Akdeniz ve Mısır Donanması", Marine Deal News, Sayı: 122, 2018, s. 24

"İran'ın Askeri Kapasitesine Genel Bakış", Ortadoğu Analiz, Cilt: 10, Sayı: 88, 2019, s.76-79

"İsrail Deniz Kuvvetlerinin Modernizasyon Programları", Ortadoğu Analiz, Cilt: 10, Sayı: 85, 2019

"Rus Il-20M Uçağının Vurulması Olayının Anlattıkları", Ortadoğu Analiz, Cilt: 10, Sayı: 85, 2019, s. 62-65

"F-35 ve İsrail", Ortadoğu Analiz, Cilt:  9, Sayı: 84, 2018, s. 66-70

"Küllerinden Yeniden Doğan Irak Hava Kuvvetleri", Ortadoğu Analiz, Cilt:  9, Sayı: 83, 2017, s. 62-65

"İran ve Füze Satrancı", Ortadoğu Analiz, Cilt:  9, Sayı: 82, 2017, s. 74-77

"Rusya'nın Suriye'deki Seyir Füzesi Saldırıları Üzerine Değerlendirmeler", Ortadoğu Analiz, Cilt: 9, Sayı: 81, 2017, s. 74-77

"Katar-Suudi Arabistan Krizinin Savunma ve Güvenlik Boyutu", Ortadoğu Analiz, Cilt:  9, Sayı: 80, 2017, s. 76-79

"IDEX 2017 ve Ortadoğu Savunma Pazarı", Ortadoğu Analiz, Cilt: 9, Sayı: 79, 2017, s. 74-77

"Yeni Dönem Başlarken Körfez Ülkeleri ile ABD'nin Savunma İlişkileri", Ortadoğu Analiz, Cilt: 9, Sayı: 78, 2017, s. 64-67

"Generation Wars in Skies: Fifth Generation Fighter Aircraft Development Programs", Defence Turkey, Sayı: 69, 2016, s. 16-20

"Durumsal Farkındalığın Uzay Boyutu", C4Defence, Sayı: 12, Şubat 2014, s. 45 - 58

"The Aviation World in 2014 - Turkey", Air International, January 2014, Vol. 86 No.1. ISSN 0306-5634. s. 38–39.

"Turkey's Audacious T129", Air International, March 2013, Vol. 85 No.3. ISSN 0306-5634. s. 52–55.

"Savunma Projelerinin Yönetiminde Devrimsel Bir Yöntem: Simülasyon Tabanlı Tedarik", Proje Yönetim Derneği Bülteni, Sayı: 10, Şubat 2013, s. 7-10

"The Aviation World in 2013 - Turkey", Air International, January 2013, Vol. 85 No.1. ISSN 0306-5634. s. 48–49.

"Turkey's Attack Helicopter: The T-129", Cleared HOT, 2012-4, s. 11-30

"Misinformation Warfare", EurasiaCritic, Mart 2012 Vol. 4 No. 1. 1308-1560. s. 6-9

"Modellemenin Sayısal Kokpitlerdeki Yansıması". Savunma ve Havacilik, Sayı: 145. s. 102-104

"Tango Bravo: Denizaltı Tasarımında Yeni bir Ufuk ", Marine &; Commerce, Nisan 2011, ISSN 1305-2918. s. 28-31

"Denizaltılar" (Dildar Ündeğer ile birlikte), Marine &; Commerce, Şubat 2011, ISSN 1305-2918. s. 24 - 41

"Anatolian Phantoms", Air International, Ocak 2011, Vol. 80 No.1. ISSN 0306-5634. s. 40–45.

"Ei Ukhnyem! The Resurrection of the Russian Black Sea Fleet", EurasiaCritic, Haziran 2010 Vol. 3 No. 3. 1308-1560. s. 24-30

"On the Threshold of Digital Battlefields", EurasiaCritic, Ocak 2010 Vol. 2 No. 10. ISSN 1308-1560. s. 16-21

"Modelleme ve Simülasyon Teknolojilerinin Tedarik Süreç Yönetiminde Kullanılması ve Simülasyon Tabanlı Tedarik Yöntemi", Savunma Sanayii Gündemi, 2010/1, Vol. 11. ISSN 1307-8380 s. 21-25