20/07/2010

100% Yerli Milli Özgün Yerel Tasarım Ulusal Piyade Tüfeği

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması, takip edenleri ülser edebilecek bir sürece sahne olmakta. Emektar G-3'lerin yerine önce 1960'ların teknolojisi ama 5.56mm namlulu HK-33 lisanslandı. Bu tüfekten bir miktar (muhtemelen 100,000 - 110,000 civarında) üretildikten ve özellikle Güneydoğu'daki komando birliklerine dağıtıldıktan sonra ihtiyacı karşılamadığı anlaşıldı (!) ve yeni nesil modern ve özgün bir piyade tüfeği tasarım ve üretimi için proje başlatıldı.

Proje çerçevesinde MKE ile sözleşme görüşmelerine başlanması kararı, 18.12.2008 tarihli Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında alındı. Tüfeğin, HK-33'ün aksine, 7.62mm mühimmat kullanacak ve gaz piston mekanizmasına sahip olması öngörüldü.

MKE'nin 2009 Faaliyet Raporu'nda proje gelişimi şu şekilde özetlenmiş:


MKE Kurumu KKK.lığının 5.56mm Modern Piyade Tüfeği tanımlama dokümanını esas alarak 24 ayda özgün bir ürün olarak gerçekleştirmeyi hedeflediği tüfek tasarımı için hazırlamış olduğu teklifini MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığına sunmuştur. Ancak projeye KKK.lığının AR-GE bütçesindeki kaynak teminindeki zorluklar nedeniyle proje SSM.lığına aktarılmıştır.


Yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alınan kararla projeye kaynak sağlamanın yanı sıra uygulanacak proje modelini de MKE Kurumu Ana Yükleniciliği KALEKALIP A.Ş. firmasının da alt yükleniciliğinde yürütülecek şekilde olması belirlenmiştir. Bu amaçla SSM.lığı Teklife Çağrı Dosyasını (TÇD) MKE Kurumuna göndererek teklif istemiştir. MKE Kurumu 5.56mm MPT için hazırladığı Tasarım ve Üretim Projesi için teklifini SSM.lığına sunmuştur.


SSM.lığı, 5.56mm MPT Projesi için daha önce yayınladığı TCD’nı revize ederek MKE Kurumuna gönderip TSK istekleri doğrultusunda 5.56mm MPT için verilen teklifin 7.62mm olarak verilmesini talep etmiştir. MKE Kurumu 30 ayda tamamlamayı planladığı MPT teklifini SSM.lığına sunmuştur. Teklif uygun bulunarak uygulamaya konulmak üzere SSİK Kararı alınmıştır. Bu nedenle SSM.lığı ile MKE Kurumu arasında 7.62mm Modern Piyade Tüfeği Projesi Dönem-1 Sözleşmesi ile MKE Kurumu ile KALEKALIP A.Ş. firması arasında alt yüklenici sözleşmeleri 22 Ocak 2009 tarihinde imzalanmış ve 25 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Bu proje son günlerde basının da gündemine gelmeye başladı.

Önce 11 Temmuz'da ajanslara, MKE'nin yeni tüfeğin prototipini tamamladığına dair haberler düştü. Bu habere göre prototipten 3 adet üretilmişti. Namlu ömrünün 10,000 gibi absürd bir değer olarak verilmiş olması gözlerden kaçsa da heyecan verici bir gelişme idi.

Ancak kısa süre sonra bir başka ateşli silah üreticisi şirket, Sarsılmaz, karşı bir hamle yaptı. İlk tüfeğin yerli değil taklit olduğunu ifade etti ve bunun ardından bu tüfeğe dair çeşitli haberler çıkmaya başladı. (Ayrıca bkz: İlk Özgün Piyade Tüfeğini Kim Geliştirdi? Sarsılmaz'dan Sarsıcı İddia)

Bunun üzerine de Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün (19.07.2010) bir basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

Milli Modern Piyade tüfeğinin yerli olmadığı iddialarına cevap


Makina ve Kimya Endüstrisi (MKEK) kurumunda üretimi süren millî modern piyade tüfeğinin “yerli olmadığı” yönünde 17, 18 ve 19 Temmuz 2010 tarihli bir kısım yazılı ve görsel basında yer alan haberler ile ilgili aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.


1. Habere konu olan millî modern piyade tüfeği üretimi öncesinde, MKE Kurumunca yürütülen geliştirme çalışmaları sonrasında; iki piyade tüfeği ve bir makinalı tabancanın yivli setli av tüfek modelleri üretilerek bir kısım NATO ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletlerine ihracatına başlanmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak tasarımı dahil tamamen yerli, özgün millî sniper (keskin nişancı) tüfeği BORA-12 de üretilerek kullanıma alınmıştır.


2. MKE Kurumu, kazandığı alt yapı ve kurumsal potansiyelini kullanarak millî modern piyade tüfeği çalışmalarını sürdürmüş, sonuçta 5,56 mm çapında basında MEHMETCİK-1 diye anılan erken prototip ilk millî tüfekleri üç ayrı model olarak 2008 yılında üretilmiştir.


3. Kurum bünyesinde ulaşılan bilgi birikimi ve teknolojik altyapı değerlendirilerek savunma sanayi icra komitesi kararı ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve MKE Kurumu arasında 22 Ocak 2009 tarihinde 7,62 mm çapında millî modern piyade tüfeği yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır. projede, MKE Kurumu yanında ülke sanayicisi ve üniversitelerin gücünün de bir araya getirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla; basında adı geçen sarsılmaz silah sanayi firması da dâhil olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren bütün firma, kurum ve kuruluşların tesis, altyapı, teçhizat, makina, arge, bilgi birikimi ve benzer yetenekleri değerlendirmeye tabi tutulmuş ve sonuçta, Kalekalıp firması MKE Kurumunun alt yüklenicisi olarak belirlenmiştir. Ayrıca bazı kobi ve üniversitelerin de proje kapsamında biraraya getirilmesi sağlanmıştır. Görüldüğü üzere ana ve alt yüklenicilerin seçimi, tamamen objektif kriterlere ve buna dayalı olarak yapılan puanlama esas alınarak gerçekleştirilmiştir.


4. TSK istekleri esas alınarak; dünyada mevcut son nesil piyade tüfeklerinin en iyi özelliklerini tek bir tüfekte toplayan, tasarımdan itibaren tamamen özgün üç ayrı prototip 14 ay içerisinde MKE Kurumu Kırıkkale silah fabrikasında üretilmiş, Mayıs-Hk2010 içerisinde ise ilgili kurumlardan uzman personelin de katılımıyla yapılan test ve atışları başarıyla tamamlanarak, seçilen prototip için kalifikasyon safhasına başlanmış ve Eylül 2011’e kadar da seri üretime hazır hale getirilmesi planlanmıştır.


5. MKE Kurumunca geliştirilen millî modern piyade tüfeğinin bugüne kadar ilgililer dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa tanıtılmamasına ve herhangi bir bilgi verilmemesine rağmen, görsel ve yazılı basında yer alan tamamen gerçek dışı ve hayal mahsulü haber, yorum, yayınlar ile kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığı değerlendirilmektedir.


İşte burada işler karışıyor.

Şöyle ki,

MSB açıklamasında adı geçen MEHMETÇİK 1 piyade tüfeği MKE tarafından bir basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtılmış, bir süre sonra da savunma fuarlarında sergilenmişti.

Bu tüfeği en son IDEF 2009 fuarında inceleme şansı bulmuştum.

Söz konusu tüfeğin, Alman Heckler & Koch tasarımı HK-416'nın birebir karbon kopyası olması bir yana,

 Şahsımca fuarda çekilen ve yandaki fotografta yer alan detaylar özellikle dikkat çekicidir:

1. Kundak üst kısmında, MKE kısaltmasının sağında küçük bir logo, bu küçük logonun sağında "AH" ibaresi ve onun da sağında bir boynuz işareti yer almaktadır.

2. MKE ibaresinin sağındaki küçük logo, Alman Federal Cumhuriyeti'nin ulusal timsali olan "Bundesadler" kartal sembolüdür. Kartalın pençeleri altında bir "N" harfi yer almaktadır, bu da Almanca "Nitrozellulose", yani Nitroselüloz'un kısaltmasıdır ve Alman yapımı tüm ateşli silahlarda yer alan, silahın patlayıcı madde içerdiğini ifade eden bir işarettir. http://www.hkpro.com/image/datecode.jpg adresindeki tabanca fotografında bu logo, "M8" ibaresinin hemen sağında görülmektedir.

3. Yandaki fotografta, AH ibaresinin sağındaki boynuz resmi, "Ulm Boynuzu" olarak da adlandırılan bir semboldür ve Almanya'nın Ulm kentindeki Beschussamt Ulm adlı test, akreditasyon ve sertifika merkezinin logosudur. Bu merkez ateşli silahların kalite ve güvenliklerini onaylayan bir merkezdir ve özel olarak Heckler & Koch firması ile çalışmaktadır.

2 ve 3'ncü maddelerde yer alan N harfi üzerindeki kartal ve boynuz logoları, bu logoyu taşıyan silahın Ulm tarafından test edilip onaylandığını gösterir.

Bu logolara "Proof Mark" denir ve üzerinde bulundukları silahın hangi ülkede üretilmiş olduğunu gösterirler. https://store.bluebookinc.com/Info/PDF/Firearm/Proofmarks.pdf adresindeki dokümanda farklı ülkeler tarafından kullanılan proof mark'lar, hangi kurum tarafından verildikleri ve anlamları ile ilgili bilgi yer almaktadır. Dokümanda da belirtildiği gibi, söz gelimi ABD'de herhangi bir test ve sertifika kurumu olmadığı için, üreticiler kendi özel logolarını kullanmaktadırlar.

Başka bir deyişle,

Bahse konu MSB açıklamasında adı geçen MEHMETÇİK 1 piyade tüfeğinin, eldeki veriler ışığında, Alman imali olduğunu söylemek mümkündür. Bu tüfek, Alman Heckler & Koch HK-416 tüfeğinin ta kendisidir.http://en.wikipedia.org/wiki/Heckler_&_Koch_HK416

İlaveten,

MSB açıklamasında 3 ve 4'ncü maddelerde yeni nesil modern milli piyade tüfeği projesi ile ilgili bilgiler verilmiş. Bildirildiğine göre Eylül 2011'de seri üretime hazır hale gelecek.

Ancak "erken prototip" olarak adlandırılan MEHMETÇİK 1 tüfeği, üzerindeki proof mark'ların da tasdik ettiği üzere seri üretime (?!?) ve kullanıma hazır, onaylanmış bir tasarım. Başka bir deyişle, söz konusu milli (?!?) erken prototip (?!?) tüfeği tasarlayıp üretmiş olan altyapı halihazırda mevcut. Bu yapı, bahse konu erken prototipi, hafızam beni yanıltmıyorsa, 2007 yılında kamuoyuna sunmuştu.

Bu durumda naçizane sormak isterim:

Bu nasıl bir uzay teknolojisidir ki, zaten erken prototipi tasarlanıp üretilmiş olan bir tüfek 4 yılda ancak seri üretime hazır hale gelebiliyor?

Kedi buysa et nerededir?

Et bu ise kedi nerededir?

2 yorum:

Adsız dedi ki...

Arda kardes,

Her zaman oldugu gibi bu konuya da, mumkun oldugu kadar, bilgi ve aydinlik getirdiniz, sagolun. Bu durumlarda insanin bazi temel gercekleri gorup, olayin iyi taraflarini bulmak icin kendisini zorlamaktan baska yapacak sey yok galiba. Baska bir deyimle (cliche) buyuk resmi gormek icin 10,000 degil, 100,000 feet'e cikip konuya bakildiginda iki iyi haber gormek mumkun; birincisi daha fazla yerli katki ile (100% artik pek de inanirligi olmayan gazete basliklarinda kalan bir konsep) modern bir piyade tufegi gelistirmeye karar verilmesi. Ikincisi, baska ulkelerin de Irak ve Afganistan'da sahada ogrendikleri gibi 5.56mm muhimmatin yetersiz olunacaginin farkedilmesi ve tekrar 7.62mm'ye donulmesi. Bu arada 100,000 HK-33'un uretildigini yazinizdan okudum, demek pek de erken ogrenilmemis bu ders ! 1974'e kadar neredeyse coraplarina kadar her seyi disaridan getirten TSK, ambargodan sonra hic olmazsa bazi alanlarda ciddi ilerleme saglamistir. Yolacak sac kalmadigi icin boyle dusunmek zorundayim ! Selamlar.

hızır dedi ki...

hiziracil.tr. Yıllardır hep aynı cümleler.Planlandı,yapılacak,Hazırlanıyor,son aşamada.Bu milettle alay etmeyi bırakın.Aselsan Mühendislerinin ölümlerini aydınlatın,O Aileleri ve toplumu rahatlatın. Savunma sanayii ni, kapalı kapılar arkasın çalışmalardan kurtarın,şeffaf hale getirin.Yeni Mühendis Erhan DOĞUDAN lar olmasın.www.hiziracil.tr-MSB Sayfası.