30/01/2006

MilGem: Ne? Ne İçin? Nasıl?


MilGem (Milli Gemi) prototip gemisi olan TCG Heybeliada tersanede üretiledursun, tasarım üzerinde ciddi tartışmalar yapılmakta. Bu tartışmalar esnasında projeye yöneltilen eleştiriler esas olarak iki başlıkta toplanabilir:

1. MilGem konsepti: MilGem tasarımının kamuoyuna açıklanmış halde olmasının sebepleri. Açık ifade ile Türk Deniz Kuvvetleri'nin "Denizaltı Savunma Harbi (DSH) kabiliyetli korvet" ihtiyacının nedenleri

2. MilGem tasarım özellikleri: MilGem'in genel özellikleri ve kullanılan / kullanılması planlanmış sistem ve alt sistemler, özellikleri, artıları, eksileri.

Yeni Nesil Denizaltı Projesi

Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin önceden planı, 4 adet Tip 209/1400 Preveze sınıfı denizaltının tedariğini mütakip, 4 adet 1,800t AIP dizel elektrik denizaltı tedarik etmekti. Ancak gerek bütçe sorunları (ki AIP çok pahalı bir teknolojidir, bkz: Papanikolis) gerekse AIP (özellikle yakıt hücresi) teknolojilerinin tam olarak olgunlaşmaması sebebiyle ikinci 4 adetlik sipariş konvansiyonel dizel elektrik denizaltıya yönlendirildi ve Gür sınıfı (Tip 209/1400mod) siparişi verildi. Bir yandan da AIP konusundaki gelişmeler yakından takip edildi, ediliyor.

29/01/2006

Bulgarian Intelligence Estimates on NATO's Maritime Power in the Eastern Mediterranean (1955-1975)


by Jordan BAEV

The establishment of the Warsaw Treaty Organization in May 1955 does not cause any significant changes in the position of dependence of the smaller East-European Kremlin allies set up during Stalin’s rule. At the very moment of its creation the organization assigns specific observation and analysis tasks to each of its member states in regard of the fighting capacity and military power of their neighboring states - members of the hostile NATO bloc. Thus Bulgaria and Romania share the charge to study the NATO intentions and actions in South Eastern Europe and the Middle East. Owing to the deterioration of the Moscow - Bucharest relations by the end of the 1960-ies this task becomes mainly a responsibility of the Bulgarian Intelligence Services.

28/01/2006

Ah Komşu Ah!.....

Yunan Deniz Kuvvetleri resmi web sitesi aracılığıyla dağıtılan bir fotograf.. Bir Türk firkateyninin periskop vasıtası ile çekilmiş görüntüsü.. "Avladık!" mesajı verilmek isteniyor belli ki.. Havada devamlı süregelen "dogfight"ların denizdeki versiyonu, bir bakıma...

Fotograf üzerindeki yazıya bakılacak olursa 04.01.1997 (yoksa 01.04 mu? Smile) tarihinde çekilmiş. O tarihte Yunan deniz kuvvetlerinde 2 adet Neptune I modernizasyonundan geçmiş, 1'i modernizasyonda, biri de modernize edilmemiş toplam 4 adet Glavkos sınıfı denizaltı ile 4 adet Poseidon sınıfı denizaltı vardı.

27/01/2006

HAMAS

Hamas'ın kuruluş amacı İsrail devletini yok etmek ve İslami temellere dayalı bir Filistin devleti kurmak.

Filistin'de 2004 yılının aralık ayında Yaser Arafat'ın ölümüyle başlayan ve Ocak 2005'te Mahmud Abbas'ın devlet başkanlığıyla devam eden siyasi süreç, 18 Ocak 2005'te yapılan parlamento seçimlerinde radikal dinci Hamas örgütünün zaferiyle sonuçlandı.

132 sandalyeli Filistin Meclisi'nde Hamas 76 sandalye kazanırken, Filistin lideri Mahmud Abbas’ın El Fetih hareketi 43 sandalyede kaldı.

25/01/2006

Denizaltı Doktrinimiz

Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosu'nun güncel durumu şu şekildedir:

6 adet Ay sınıfı (Tip 209 / 1200)

S347 Atılay
S348 Saldıray
S349 Batıray
S350 Yıldıray
S351 Doğanay
S352 Dolunay

1975 - 1989 arasında hizmete giren bu botların ilk üçü HDW Kiel, geri kalanları Gölcük tersanelerinde inşa edilmiştir.

1,250t deplasmana sahip olan bu denizaltılar silah olarak klasik torpido, SST-4 ve Mk37 ModII/III kullanmaktalar.

17/01/2006

Warfare Theory


There once was a young cardiac surgeon well skilled in meticulously following written instructions for heart surgery. Yet he freely admitted to ignorance regarding "just exactly how that little baby works."
Just so, young warriors can fulfill their tactical tasks by simply following instructions and mastering tactical fundamentals. However, as they progress up the chain of command and assume more responsibility, officers require a deeper understanding of warfare theory--the underlying foundations, principles, and general mechanics of conflict--to master the profession of war. The temptation to remain fixated at the tactical level, just following "schoolbook instructions," must be overcome as command responsibility increases.

04/01/2006

Take the Small Boat Threat SeriouslyBy Captain Wayne P. Hughes, Jr., U.S. Navy (Retired)


For my purposes, small boats comprise what Sir Julian Corbett called "the flotilla." In his analysis of naval tactics at the dawn of the 20th century, Some Principles of Maritime Strategy,1 Sir Julian said a navy had three mutually exclusive, mutually reinforcing components: the battle fleet, which destroys the enemy fleet; cruisers, which raid enemy commerce and protect friendly commerce; and a flotilla of small craft in large numbers, which fight for control of narrow seas.

02/01/2006

"İt Dalaşı"

"İt dalaşı" olarak tabir edilen hava muharebesi terminolojide "Within Visual Range" (Görüş Menzili Dahili) olarak adlandırılır. Genelde üst sınırı IR öz savunma / kısa menzil hava-hava füzelerinin menzili kadardır ki, ortalama olarak 10 km'dir. Ne var ki yeni nesil kısa menzil füzelerle birlikte artık bu üst sınır 15 km civarlarına yaklaşmıştır.

"İt dalaşı" tabirinin çıkış nedeni malum, köpekler kavga ederken birbirinin etafında dönerler. Uçakların silah olarak sadece makineli tüfek ve makineli top kullandıkları dönemlerde (1. ve 2. Dünya Savaşı) de hasım uçağı vurmak için onun arkasına geçmek, uygun atış pozisyonuna girmek mecburiyetinden dolayı iki düşman uçak devamlı surette kaçınma ve saldırma manevraları icra ederlerdi. Bu tür mücadelede dönüş yarıçapı kısa olan, yani daha dar alanda dönen uçak hasım uçağın arkasına geçeceğinden, uçağın ve daha önemlisi plotun fiziksel dayanım sınırlarının zorlanması gerekmekteydi.

Why Do They Hate Us? Not Because of IraqBy OLIVIER ROY
Published Ne York Times: July 22, 2005
Paris
WHILE yesterday's explosions on London's subway and bus lines were thankfully far less serious than those of two weeks ago, they will lead many to raise a troubling question: has Britain (and Spain as well) been "punished" by Al Qaeda for participating in the American-led military interventions in Iraq and Afghanistan? While this is a reasonable line of thinking, it presupposes the answer to a broader and more pertinent question: Are the roots of Islamic terrorism in the Middle Eastern conflicts?

01/01/2006

Stealthy Warships - Theory & Practice
NORMAN FRIEDMAN


Perhaps more than any other kind of warfare, naval warfare incorporates a wide array of stealth technologies. The seas are so vast, the ships so small in comparison, that merely finding an enemy force has always been a major undertaking in naval warfare. One reason that so many historic battles have been fought within sight of land is that only in such places did captains have a fair chance of finding their enemies. German wolf-pack tactics were designed largely to find convoys in a vast ocean.