Kullanım Koşulları

Siyah Gri Beyaz İnternet Sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, Siyah Gri Beyaz İnternet Sitesini (Site) ziyaret ve kullanım koşullarını içermektedir.

A. Kullanım şart ve esasları

1. Site'de yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.), aksi belirtilmedikçe Mehmet Arda MEVLÜTOĞLU'na (Site Sahibi) ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar. Site Sahibi, ilgili yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

2. Kullanıcılar, tüm yasal düzenlemelere (Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu düzenlemeleri başta olmak üzere tüm yasal mevzuat) uygun davranmakla yükümlüdür ve bunların sonuçlarından doğrudan kendileri sorumludur.

3. Site'de yer alan içerik kısmen ya da tamamen değiştirilemez, kopyalanamaz, işlenemez, silinemez, dağıtılamaz ve diğer şekillerde kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edilemez.

4. Bununla birlikte, söz konusu içerikler fikri mülkiyet hakları ve alıntı serbestliği ilkesi çerçevesinde, aşağıda sıralanan kurallara uymak ve kaynak gösterilmek şartı ile paylaşıma ve alıntılanmaya açıktır:

a) Site'deki içerik, içeriğin bağlantısı (aktif link) verilerek paylaşılabilir.

b) Yazar adı ve içeriğin Site'deki bağlantısına (aktif link) yer vermek şartı ile ve içeriğin %20’sini geçmeyecek şekilde alıntı yapılabilir.

c) Alıntı yapılan kısım üzerinde değişiklik yapılamaz.

d) Alıntı yapılan yazının başlangıcı veya sonunda kolayca görünebilecek bir şekilde yazar adı ile birlikte orijinal sayfaya doğrudan bir bağlantı (aktif link) verilerek nereden alındığı ve yazının devamının ya da tamamının nereden okunabileceği belirtilmelidir.

e) Sitedeki içerik, Site Sahibi'nin yazılı ve açık izni olmaksızın bir bütün olarak veya b) maddesinde belirtilmiş sınırı aşacak şekilde alıntılanamaz, yeniden yayımlanamaz.

5. Site Sahibi, Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. Site Sahibi yanlış veya eksik bilgiden sorumlu değildir.

6. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Site'de yayınlanan içeriğin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Site Sahibi, bu içeriğin doğruluğunu garanti edemez ve içerikteki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, içerikte vaad edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya getirilmesinin aksaması iddiası karşısında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder.

7. Site içerisinde, Site Sahibi ve/veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir içerik (eser, kitap, tasarım, fotoğraf, yazı, video, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, marka, logo, şekil, grafik ve sair eser ve unsurlar ve veritabanı oluşturan içerikler) bulunabilmekte olup,  bunların tamamı fikri mülkiyet hukuku ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında korunmaktadır; dolayısı ile bu içeriklerin kullanımını konusunda yasal düzenlemede açıkça sayılan istisnalar dışında Kullanıcıların fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir hak ve yetkisi bulunmaz.

8. Kullanıcılar, yasal kullanım istisnaları dışında, Site Sahibi ve/veya diğer eser / yapım/yayın / tasarım / marka / patent ve diğer fikri mülkiyet koruması kapsamındaki üçüncü kişi eser ve hak sahiplerinin yasal düzenlemenin öngördüğü koşullara uygun olarak, önceden yazılı izni alınmaksızın ve kendileri ile sözleşme imzalanmaksızın Site'de yer alan içeriklerin her türlü kullanımının (her türlü değiştirme, çoğaltma, kopyalama, indirme, yükleme, işleme, uyarlama, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer şekillerde her türlü kullanım ve müdahale) yasaya aykırı ve suç olduğunu ve bundan dolayı hukuki ve cezai sorumluluklarının doğacağını ve bu eylemlerden özenle kaçınacaklarını, hangi yolla olursa olsun, fikri mülkiyet hakkı ihlalinde rekabet ve/veya haksız rekabet teşkil eden bir işlem ve eylemde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt etmiş kabul edilirler.

9. Kullanıcılar, Site'ye erişim sağlayarak bu koşulları kabul etmiş sayılır.


B. Sorumluluk reddi

1. Site Sahibi, bu Site'de yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir.

2. Site'de yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Site Sahibi tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Site'de yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

3. Bu nedenle Site'de yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan Site Sahibi sorumlu tutulamaz.

4. Site'nin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Site Sahibi, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsa dahi, sorumlu olmaz.

5. Site Sahibi, Site'nin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

6. Site'de yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Site Sahibi dilediği zaman, Site'nin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Site'deki bazı özellikleri veya bilgileri veya Site'nin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.

7. Site Sahibi, Site'de yer alan ve üçüncü kişilere ait her türlü içeriğe ilişkin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarına ve ilgili yasal düzenlemelere uymayı ve buna dair azami özeni göstermeyi taahhüt eder.

8. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


C. İletişim

Site ile ilgili her türlü soru, görüş ve talep için arda.mevlutoglu@siyahgribeyaz.com e-posta adresi üzerinden irtibat kurulabilir.