15/09/2016

Türkiye’nin Savunma Reformu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamuda oldukça geniş kapsamlı bir temizlik ve yeniden yapılandırma çalışması başlatıldı. Bu çalışmaların odağında ise, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bulunuyor. Yapılan kanuni düzenlemelerle TSK'nın kuruluş, işleyiş ve yapısında kapsamlı bir değişim yaşandı, bu değişim ve dönüşüm süreci bir süre daha devam edeceğe benziyor.

Bu kapsamda doğal olarak TSK özelinde Türkiye'nin savunma ve güvenlik mekanizmasının yenilenmesi de gündeme geldi. Soğuk Savaş'ın ortam ve şartlarına göre şekillenmiş savunma ve güvenlik mimarisinin, Türkiye'nin kendi ihtiyaçları ve koşullarına göre değişim ve dönüşüme tabi tutulması gerekmekte. Sadece organizasyonel değil aynı zamanda kültürel ve düşünsel bir dönüşümü de zorunlu kılan bu süreç, pek çok farklı disiplinden asker ve sivil uzmanın birlikte çalışmasını gerektiriyor.

Bu sürece düşünsel bir katkı sağlamak amacıyla kaleme aldığım, "Türkiye'nin Savunma Reformu: Tespit ve Öneriler" başlıklı analiz raporum, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Bilimleri Vakfı tarafından yayımlandı. Raporun tam metnine buradan erişebilirsiniz.

1 yorum:

Unknown dedi ki...

Rapor çok resmi olmuş. Somut durum fotoğraflanmış. Değerlendirme kısmı tek örnek üzerinden çok soyut ifadelerle geçiştirilmiş.
"Herkes eleştiri yapar bende bu hakkımı kullandım."
Lakin bu konularla ilgili olmak sorumluları her daim uyanık tutmak birilerinin bu alanı boş bırakmaması adına faydalı bir yazı olduğu aşikar.
Üniversitelerin sürece dahil olması askeri çalışmalarda elde edilen ürünlerin sivil ticari sanayi alanına entegrasyonu gibi konular (örneğin lens-kamera-microdalga vb. ürünler) Arge maliyetlerinin finanse edilmesine katkı sağlıyacağı göz önüne alınarak konsepte özel sektörle teknoloji alış verişini sağlayan bir kurulunda olması gerektiği kanaatindeyim.