24/05/2014

Dört Deniz Raporu

Türkiye'nin yakın çevresinde bulunan ülkelerin savunma tedarik ve modernizasyon projelerinin açık kaynaklardan derlediğim bir dökümünü, Dört Deniz Raporu başlığı altında yayınladım. Ana başlık altındaki menüden de erişilebilir.

Rapor, Microsoft Excel Web App uygulaması ile hazırladığım etkileşimli bir excel tablosu halinde. Burada, verilerin bir dökümü incelenebilir. Ayrıca her bir aşağı açılan (drop down) menüdeki "Filter..." seçeneği ile isteğe bağlı filtreler oluşturulabilir. Söz gelimi sadece belli bir ülkenin belli bir alandaki ihaleleri filtrelenebilir.

Dört Deniz Raporu yaşayan bir veritabanı. Devamlı olarak güncelleyip doğrulamaya çalışıyorum. Bu süreçte Siyah Gri Beyaz okurunun desteğine müteşekkir olurum.

21/05/2014

Kurumsal Geri Zekâlılık

Grafik: Michael Kreil
Zekânın sözlük karşılığı, "insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset" olarak geçiyor. Dolayısıyla zekâ, elde edilen verileri işleyebilme, mevcut verilerle karşılaştırabilme, birleştirebilme ve yeni veri oluşturabilme gibi bir dizi süreci içeren bir kabiliyet. Daha doğrusu kabiliyetler bütünü: Bu yüzden duygusal zekâ, matematik zekâ gibi alt dalları var.

Buradan hareketle zekâ geriliğini, söz konusu kabiliyetlerin noksanlığı ya da belirgin biçimde zayıflığı olarak tanımlamak mümkün. Zayıflığın "belirgin" olması, bir kıyaslamaya işaret eder. Ortalama bir seviyenin ciddi miktarda aşağısı, geri zekâlılık olarak nitelendirilecekse eğer, bu seviye nasıl belirlenecek? Yukarıda saydığım kabiliyetlerin, benzer unsurlar için ayrı ayrı ölçülmesi, ortalama bir seviyenin tespiti ile.

Bu temel tanımlar da bizi, zekânın sadece bireyler için değil, kurumlar, teşkilâtlar için de uygulanabilir bir özellik olduğu olgusuna götürüyor. Aynı şahıslar gibi, kurumların da veri toplama, işleme, yeni veri oluşturma ve bunları paylaşma kabiliyetleri vardır. Bu kabiliyetlerinin gelişkinliği ya da zayıflığı ölçüsünde kurumsal zekâlarının ileri ya da geri olduğundan söz edilebilir.

Açmak gerek. Bunun için de en temel bileşeni, bilgiyi irdelemek gerek.

16/05/2014

Dört Deniz Bülteni - Nisan 2014Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz ve Gökdeniz havzasında savunma ve güvenlik gündemi
[PDF]