25/01/2013

Caydırıcılık Üzerine

Kaynak: StephanKinsella.com
Caydırıcılık: Bir saldırganlığı önlemek ve engellemek için önlem alma işi (Türk Dil Kurumu sözlüğü)

Caydırıcılığın özünde "engellemek" bulunmakta. Engelleme için ise, bir dizi önlem ve hazırlık ile altyapısı sağlanan, psikolojik yönü oldukça kuvvetli bir "duruş" gerekmekte. Dolayısıyla caydırıcılık aslında bir bakıma, hasmın mevcut veriler ve değerlendirmeler ışığında kendi kendine vardığı bir sonuç anlamı kazanıyor. Yani hasmınıza "saldırırsam başıma ne gelir?" sorusunu sordurma (ve bunu sürdürülebilir kılma) yetisidir caydırıcılık.

Caydırıcılık sadece durağan değildir. Değişen ve gelişen koşullar karşısında hızlı konum değiştirebilme ve tutum geliştirebilme kabiliyetinden de beslenir. [1]

İki "kıssa" ile irdelemeye çalışalım caydırıcılığın değişik boyutlarını:

15/01/2013

Afrika Bildiğiniz Gibi: Mali İç Savaşı ve Serval Harekâtı

Fransız Silahlı Kuvvetleri 11 Ocak günü Batı Afrika ülkelerinden Mali'deki aşırı İslamcı militan gruplara karşı bir hava ve özel kuvvet harekâtı başlattı. Harekât, aslında uzun süredir "geliyorum" diyen bir sürecin sonucu: Mali'deki etnik ve dini terörün Sahra-altı Afrika'da bir kara delik oluşturması tehlikesine karşı bir süredir Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler nezdinde yoğun bir girişim mevcuttu. Ancak Afrika Birliği'nin müdahalede geç kalması ve ülkedeki militan grupların ani ve etkili saldırıları, Fransa'nın liderliğinde acil bir saldırı sonucunu doğurdu.

Ölçeği çok geniş olmayabilir ancak Mali, Avrupa'nın kuvvet aktarım kabiliyeti, Afrika'daki aşırı İslamcı hareketlerin varlığı ve kıtada yakın - orta vadede gerçekleşmesi muhtemel güç mücadelelerinin seyri açısından ipuçları ile dolu gibi görünüyor.

06/01/2013

7. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Eskişehir Şubesi'nin düzenlediği ve benim de Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu (UHUM MEDAK) üyesi olarak düzenleme kurulunda yer aldığım 7. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı (UHUMK), 3 - 4 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde gerçekleştirilecek.

Kurultayın ana bildiri konuları şu şekilde belirlendi:

1. Uçak, havacılık ve uzay mühendisliğinde eğitim / istihdam planlaması ve yeni açılan bölümler

2. Havacılık sektöründe yeni / ileri teknoloji yatırımları

3. Özgün hava aracı çalışmaları

4. Havacılık sektöründe yan sanayi (KOBİ) olgusu ve yeterlilik - gereklilik incelemeleri

5. Havacılıkta üniversite - sanayi işbirliğinin geliştirilmesi

6. Hava araçlarının bakım, onarım ve yenileştirilmesinde kabiliyet ve iş payı değerlendirmeleri

7. Havacılıkta sertifikasyon ve uçuş emniyeti

8. Uçak, havacılık ve uzay mühendisliğinde iş yaşamı değerlendirmeleri

02/01/2013

Dört Deniz Bülteni - Aralık 2012Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz ve Gökdeniz havzasında savunma ve güvenlik gündemi
[PDF]